Liczenie na logikę w demokratycznym świecie byłoby nielogiczne.

 

 

 
 

image