Okazało się, że jest jakiś problem... ze zdjęciami brzozy :) 

Sprawa musi być poważna, skoro Ministerstwo Obrony Narodowej rozpaczliwie (dwukrotnie!) molestuje Marszałek Sejmu Ewę Kopacz!

(poniżej obszerny fragment notki Roberta Kujawskiego)W poście „Macie zdjęcia brzozy? Pokażcie je” zamieściłem treść zapytania poselskiego, złożonego przez posłankę Jolantę Szczypińską w sprawie zdjęć „pancernej brzozy” wykonanych przez polskich ekspertów, o którą 10.04.2010r.  miał uderzyć TU-154M .

 

Zapytanie zostało złożone 15.06.2012r., mamy prawie koniec sierpnia a odpowiedzi merytorycznej nie ma. Ministerstwo Obrony Narodowej ma chyba problem ze znalezieniem zdjęć bo już dwukrotnie zwróciło się do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz z prośbą o prolongatę terminu udzielenia odpowiedzi. //www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?typ=ZAP&nr=1310
Na stronie sejmowej nie ma treści pism więc pozwolę sobie ich treść poniżej przytoczyć.
Pismo z dnia 17.07.2012r. znak 601/Z-36/12/IŚ
Pani Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
 
W związku ze skierowanym do Ministra Obrony Narodowej, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, zapytaniem Pani Poseł Jolanty Szczypińskiej w sprawie udostępnienia zdjęć drzewa (brzozy) wykonanych przez polskich ekspertów, o które zgodnie z raportem tzw. komisji Millera uderzył samolot TU-154M (SPS-024-1310/12) –ze względu na konieczność skompletowania niezbędnych informacji w tej sprawie, zwracam się z uprzejma prośbą o prolongatę  terminu udzielenia odpowiedzi do dnia 31 lipca br.
z up. Czesław Mroczek
Sekretarz Stanu
 
Pismo z dnia 6.08.2012r. znak 601/Z-36/12/IŚ
Pani Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
 
W związku ze skierowanym do Ministra Obrony Narodowej, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, zapytaniem Pani Poseł Jolanty Szczypińskiej w sprawie udostępnienia zdjęć drzewa (brzozy) wykonanych przez polskich ekspertów, o które zgodnie z raportem tzw. komisji Millera uderzył samolot TU-154M (SPS-024-1310/12) –ze względu na konieczność skompletowania niezbędnych informacji w tej sprawie, zwracam się z uprzejma prośbą o prolongatę  terminu udzielenia odpowiedzi do dnia 31 sierpnia br.
Podsekretarz Stanu
Waldemar Skrzypczak
 
Czytając uzasadnienie prośby MON o prolongatę terminu udzielenia odpowiedzi zaczynam się zastanawiać ile trwałoby udzielenie odpowiedzi na bardziej skomplikowane pytania niż zadane przez posłankę Jolantę Szczypińską.
 
Zastanawiam się także, jakie niezbędne informacje w tej sprawie musi kompletować MON?
Przecież odpowiedź na pytanie:
Czy polscy eksperci wykonali zdjęcia drzewa (brzozy), z którym w dniu10.04.2010 r. według ekspertów Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych zderzył się samolot TU-154M?– może brzmieć TAK lub NIE (no ewentualnie nie wiem ;)).


 
Rosjanie muszą pękać ze śmiechu patrząc na poczynania wielbicieli moskiewskich bajek. 
"Nu, Miller! Pagadi!".  

image